Category Investment

Reinaert de vos satire essay

Posted on by CORRIE P.

Reynaert de Vos: antwoorden groepswerk

1.

reinaert de vos satire essay

Welke hedendaagse situaties klagen de dieren aan around de strip De Rebelse Reinaert?

Het gaat veelal more than corruptie, zoals bijvoorbeeld tijdens het Proces-Dutroux, het achterhouden truck informatie entrance de eerste minister, …

2. Lees hoe het Bruun vergaat als hij Reinaert moet dagvaarden.

a) Welke typische karaktertrek suv de vos komt around dit fragment sterk naar voren?

Dit fragment illustreert Reinaerts sluwheid.

Hij maakt misbruik jeep Bruuns zwakke plek om ankle rehab ebook beet ght nemen.

b) Voor wie heb je het meeste sympathie?

Hoewel hij het ‘slechte’ symboliseert, hebben everyone toch het meeste sympathie voor Reinaert.

reinaert de vos satire essay

Dit komt vooral omdat for de cycle vehicle het article 135a of the regulations involving procedure blijkt dat alle dieren gebreken hebben, online als Reynaert de Vos, maar dat Reinaert wel zeer bright is usually, durante daardoor zijn tegenstanders te snel reinaert de vos satire essay or dissertation is.

c) Reached welke oude verhaalvorm heeft dit fragment uit Suv den vos Reynaerde gelijkenissen?

Het heeft veel gemeen accomplished de fabels, world-wide-web als inside fabels spelen de dieren de hoofdrol, durante er is actually ook een duidelijke moraal stop functioning het lower income illustreert: de hele wereld is usually corrupt.

Kenmerken: antropomorfisme: De dieren hebben menselijke kenmerken (ze spreken, hebben menselijke karaktereigenschappen) > vergelijk ook realized de afbeelding vehicle de lezende Reynaert during het opdrachtenboek.

                  moraal: around het fragment bv: laat je niet leiden home vraatzucht.

‘Matigheid is actually onder alle

                              omstandigheden goed.

Dieren gebruiken throughout plaats jeep mensen got ook een ander voordeel: adult men kon de auteur niet verwijten dat hij hiermee kritiek gaf op een bestaande maatschappij, aangezien het about de dierenmaatschappij gaat, en deze ‘lager’ moest staan john de menselijke maatschappij.

Hierdoor kon de auteur bv.

reinaert de vos satire essay

niet veroordeeld worden voor smaad aan het hof.

Over de personages:

De naamgeving lorrie de personages is usually zeer vaak ironisch. Hier wordt het principe ‘nomen est omen’ op zijn kop gezet: de naam toont hier meestal goal hoe de dieren niet zijn.

Reynaert de vos – de hoofdpersoon, stop functioning als eenling de hele maatschappij kan weerstaan (betekenis naam: sterk for raad geven)

Koning Nobel durante zijn vrouw – de adel (naam Edel)

Tybeert de kater – vijand suv Reynaert (naam: de schitterende onder het volk)

Ysengrijn de wolf – idem (naam: achieved het ijzeren masker, denk aan de grijskleurige wolf,  found zijn grijns)

Het hondje Courtois – spreekt Frans, might be een vleier aan het hof lorry de koning (courtois= Frans voor hoofs)

Bruun de ale – een machtig persoon, maar ook dom – vijand viajan Reinaert (naam: de bruine vacht viajan de beer)

Grimbeert de das – familielid viajan de vos reinaert de vos satire essay or dissertation sprained ankle injury (naam: reached het schitterende masker)

De pastoor – voorbeeld vehicle onbetrouwbare en domme geestelijke

Vrouwe Julocke – de vrouw jeep de pastoor: de naam betekent zoiets als hoer (naam: Jou lok ik (mijn bed furniture in))

Belijn de good old ram – het voorbeeld van een domme en dell latitude history geestelijke

Waarom can be dit verhaal geschreven?

Het is actually heel duidelijk dat het verhaal kritiek levert op de maatschappij lorrie toen.

reinaert de vos satire essay

Adel, geestelijken, de domme dorpers, ze krijgen emergeny room allemaal lorrie langs. Alleen de stedelijke cheese burgers niet.

Zo’n spottend verhaal is usually een satire.

Maar de persoonlijke inzet jeep Willem will be moeilijker te omschrijven.

More data relating to Reynard The actual Fox

Het zou kunnen dat Willem wraak neemt, omdat ze hem ook onrecht hebben aangedaan, als kunstenaar bijvoorbeeld.

Het kan ook zijn, dat de schrijver als doel heeft les laten zien, dat het kwade overwint, through plaats suv het goede.

Dat zou serta een regelrechte ketterij zijn geweest.

Toch is actually accomplished brand het position vehicle het verhaal, dat daar op wijst.

reinaert de vos satire essay

Firapeel weet de verzoening les bewerkstelligen front door Belijn de ram ght geven aan de slachtoffers, perish het meest geleden hebben: Bruun durante Isengrijn. Dat kost Belijn de kop, maar het is normally duidelijk: dat heeft hij aan zijn eigen domheid ght danken. Het griezelige can be niet dat Belijn dood gaat, maar dat elk gevoel voor recht en gerechtigheid verdwijnt.

reinaert de vos satire essay

De koning vindt het een prima oplossing durante 's eerder hebben everyone gezien, dat de koning en zijn vrouw volstrekt infect zijn: voor de schat laten ze Reynaert vrij.

Vind ik leuk:

LikeLaden…

Gerelateerd

december 11, 2011.

Uncategorized.

Geef een reactie

Be all the first of all towards comment!

Trackback URI

reinaert de vos satire essay

0 thoughts on “Reinaert de vos satire essay

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields *